۹۱۰۱۱۰۱۲-۱۴ ۰۸۱
چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۰

با ما یک گام جلوتر باشید

ودیعه

حداقل ودیعه

حداکثر ودیعه

بدون ودیعه

۲۰ میلیون

۴۰ میلیون

۶۰ میلیون

۸۰ میلیون

۱۰۰ میلیون

۱۵۰ میلیون

۲۰۰ میلیون

۳۰۰ میلیون

۴۰۰ میلیون

۶۰۰ میلیون

۸۰۰ میلیون

۱ میلیارد

۲۰ میلیون

۴۰ میلیون

۶۰ میلیون

۸۰ میلیون

۱۰۰ میلیون

۱۵۰ میلیون

۲۰۰ میلیون

۳۰۰ میلیون

۴۰۰ میلیون

۶۰۰ میلیون

۸۰۰ میلیون

۱ میلیارد

۱ میلیارد به بالا

اجاره

حداقل اجاره

حداکثر اجاره

بدون اجاره

۲۰۰ هزار تومان

۴۰۰ هزار تومان

۶۰۰ هزار تومان

۸۰۰ هزار تومان

۱ میلیون

۱.۵ میلیون

۲ میلیون

۳ میلیون

۴ میلیون

۶ میلیون

۸ میلیون

۱۰ میلیون

۱۵ میلیون

۲۰ میلیون

۲۵ میلیون

۳۰ میلیون

۴۰ میلیون

۵۰ میلیون

۲۰۰ هزار تومان

۴۰۰ هزار تومان

۶۰۰ هزار تومان

۸۰۰ هزار تومان

۱ میلیون

۱.۵ میلیون

۲ میلیون

۳ میلیون

۴ میلیون

۶ میلیون

۸ میلیون

۱۰ میلیون

۱۵ میلیون

۲۰ میلیون

۲۵ میلیون

۳۰ میلیون

۴۰ میلیون

۵۰ میلیون

۵۰ میلیون به بالا

قیمت

حداقل قیمت

حداکثر قیمت

۰

۲۵۰ میلیون

۵۰۰ میلیون

۷۵۰ میلیون

۱ میلیارد

۱.۵ میلیارد

۲ میلیارد

۳ میلیارد

۵ میلیارد

۱۰ میلیارد

۲۰ میلیارد

۲۵۰ میلیون

۵۰۰ میلیون

۷۵۰ میلیون

۱ میلیارد

۱.۵ میلیارد

۲ میلیارد

۳ میلیارد

۵ میلیارد

۱۰ میلیارد

۲۰ میلیارد

۲۰ میلیارد به بالا

قیمت شبی

حداقل قیمت

حداکثر قیمت

۰

۱۰۰ هزار تومان

۱۵۰ هزار تومان

۲۰۰ هزار تومان

۳۰۰ هزار تومان

۴۰۰ هزار تومان

۵۰۰ هزار تومان

۷۵۰ هزار تومان

۱ میلیون

۱.۵ میلیون

۲ میلیون

۳ میلیون

۴ میلیون

۵ میلیون

۷ میلیون

۱۰۰ هزار تومان

۱۵۰ هزار تومان

۲۰۰ هزار تومان

۳۰۰ هزار تومان

۴۰۰ هزار تومان

۵۰۰ هزار تومان

۷۵۰ هزار تومان

۱ میلیون

۱.۵ میلیون

۲ میلیون

۳ میلیون

۴ میلیون

۵ میلیون

۷ میلیون

۷ میلیون به بالا

متراژ

حداقل متراژ

حداکثر متراژ

۰

۵۰ متر

۶۰ متر

۷۰ متر

۸۵ متر

۱۰۰ متر

۱۵۰ متر

۲۰۰ متر

۳۰۰ متر

۵۰۰ متر

۱۰۰۰ متر

۰

۵۰ متر

۶۰ متر

۷۰ متر

۸۵ متر

۱۰۰ متر

۱۵۰ متر

۲۰۰ متر

۳۰۰ متر

۵۰۰ متر

۱۰۰۰ متر

۱۰۰۰ متر به بالا

پیش فروش واحد ۱۵۰ متری واقع در فرهنگ

پیش فروش واحد ۱۵۰ متری واقع در فرهنگ

خرید و فروش آپارتمان در همدان ، همدان

قیمت کل: ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰

فروش واحدهای ۲۲۰ متری فوق العاده لاکچری استادان

فروش واحدهای ۲۲۰ متری فوق العاده لاکچری استادان

خرید و فروش آپارتمان در همدان ، همدان

قیمت کل: ۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۲ واحد ۱۵۲ متری واقع در چهارراه فرهگ

۱۲ واحد ۱۵۲ متری واقع در چهارراه فرهگ

خرید و فروش آپارتمان در همدان ، همدان

قیمت کل: ۳,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۳,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰

۳ واحد جهت فروش منطقه استادان ۱۴۰ متر

۳ واحد جهت فروش منطقه استادان ۱۴۰ متر

خرید و فروش آپارتمان در همدان ، همدان

قیمت کل: ۴,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۴,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰

آپارتمان ۱۰۵ متری طراوت شرقی

آپارتمان ۱۰۵ متری طراوت شرقی

خرید و فروش آپارتمان در همدان ، همدان

قیمت کل: ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

آپارتمان ۱۴۰ متری پردیس

آپارتمان ۱۴۰ متری پردیس

خرید و فروش آپارتمان در همدان ، همدان

قیمت کل: ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۱۵ متر ابتدای عباس دوران

۱۱۵ متر ابتدای عباس دوران

خرید و فروش آپارتمان در همدان ، همدان

قیمت کل: ۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰

آپارتمان ۷۰ متر خیابان فرهنگ

آپارتمان ۷۰ متر خیابان فرهنگ

خرید و فروش آپارتمان در همدان ، همدان

قیمت کل: ۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰

فروش اپارتمان

فروش اپارتمان

خرید و فروش آپارتمان در همدان ، همدان

قیمت کل: ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰

فروش خانه ویلایی

فروش خانه ویلایی

خرید و فروش خانه و ویلا در همدان ، همدان

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

مغازه فروشی

مغازه فروشی

خرید و فروش زمین در همدان ، همدان

قیمت کل: ۰

قیمت متری: ۰

معاوضه مغازه با اپارتمان

معاوضه مغازه با اپارتمان

خرید و فروش اداری و تجاری در همدان ، همدان

قیمت کل: ۰

قیمت متری: ۰

پیش فروش

پیش فروش

خرید و فروش آپارتمان در همدان ، همدان

قیمت کل: ۲,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۲,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰

فروش باغ در گنجنامه

فروش باغ در گنجنامه

خرید و فروش زمین در همدان ، همدان

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

اجاره مغازه تجاری

اجاره مغازه تجاری

رهن و اجاره اداری و تجاری در همدان ، همدان

مقدار رهن: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰

مقدار اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰

فروش منزل ویلایی

فروش منزل ویلایی

خرید و فروش خانه و ویلا در همدان ، همدان

قیمت کل: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

فروش مغازه

فروش مغازه

خرید و فروش آپارتمان در همدان ، همدان

قیمت کل: ۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

فروش مغازه

فروش مغازه

خرید و فروش زمین در همدان ، همدان

قیمت کل: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

اجاره سوییت

اجاره سوییت

رهن و اجاره آپارتمان در همدان ، همدان

مقدار رهن: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰

مقدار اجاره: ۱,۲۰۰,۰۰۰

فروش مغازه

فروش مغازه

خرید و فروش آپارتمان در همدان ، زنگنه

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰