۹۱۰۱۱۰۱۲-۱۴ ۰۸۱
جمعه ۳۰ مهر ۱۴۰۰

مبایعه نامه و قوانین آن چیست؟

مبایعه نامه قراردادی که میان دو طرف بسته می‌شود اهمیت بسیار زیادی دارد. نه تنها در این قرارداد به همه جزئیات اشاره می‌شود، بلکه در صورت بروز مشکل می‌توان در مراجع قانونی و قضایی به آن استناد کرد. مبایعه نوعی از قرارداد است که وقتی فعل بیع یا همان خرید و فروش جاری می‌شود، فروشنده، […]

اقاله و فسخ با هم چه تفاوتی دارند

اقاله و فسخ با هم چه تفاوتی دارند و نحوه طرح دعوا در هر کدام آن ها چگونه است؟ بند دو ماده ۲۶۴ قانون مدنی که طرق سقوط دعوا را مطرح می‌کند، یکی از این طرق را اقاله عنوان کرده اما در ادامه قانون تعریفی از اقاله ارائه نمی‌کند و صرفاً در ماده ۲۸۳ مقرر می‌دارد که بعد از […]

درباره مبایعه نامه

درباره مبایعه نامه

    در این نوشتار مواردی را که هنگام نوشتن مبایعه نامه باید رعایت شود شرح داده شده است . اگرمبایعه‌ نامه به صورت عادی ودردفترمشاور املاک تنظیم می‌شود، بررسی شود که آیا مشاور املاک دارای مجوزهای قانونی از اتحادیه مشاورین املاک هست یا نه ؟ همچنین مشاور املاک باید درهنگام معامله، اسناد مالکیت و هویت طرف های معامله  را بررسی و سپس […]