۹۱۰۱۱۰۱۲-۱۴ ۰۸۱
جمعه ۳۰ مهر ۱۴۰۰

قوانین فسخ قرارداد

قوانین فسخ قرارداد رهن و اجاره فسخ اجاره‌نامه یعنی یکی از طرفین قرارداد، موجر یا مستاجر و یا هر دو طرف تصمیم بگیرند که پیش از موعد مقرر شده در قرارداد با دلایل موجه و رعایت قانون به قرار داد پایان دهند. قانون برای جلوگیری از هرج و مرج قوانینی را برای فسخ قرارداد تعیین […]