۹۱۰۱۱۰۱۲-۱۴ ۰۸۱
جمعه ۲ مهر ۱۴۰۰

با ما یک گام جلوتر باشید

ودیعه

حداقل ودیعه

حداکثر ودیعه

بدون ودیعه

۲۰ میلیون

۴۰ میلیون

۶۰ میلیون

۸۰ میلیون

۱۰۰ میلیون

۱۵۰ میلیون

۲۰۰ میلیون

۳۰۰ میلیون

۴۰۰ میلیون

۶۰۰ میلیون

۸۰۰ میلیون

۱ میلیارد

۲۰ میلیون

۴۰ میلیون

۶۰ میلیون

۸۰ میلیون

۱۰۰ میلیون

۱۵۰ میلیون

۲۰۰ میلیون

۳۰۰ میلیون

۴۰۰ میلیون

۶۰۰ میلیون

۸۰۰ میلیون

۱ میلیارد

۱ میلیارد به بالا

اجاره

حداقل اجاره

حداکثر اجاره

بدون اجاره

۲۰۰ هزار تومان

۴۰۰ هزار تومان

۶۰۰ هزار تومان

۸۰۰ هزار تومان

۱ میلیون

۱.۵ میلیون

۲ میلیون

۳ میلیون

۴ میلیون

۶ میلیون

۸ میلیون

۱۰ میلیون

۱۵ میلیون

۲۰ میلیون

۲۵ میلیون

۳۰ میلیون

۴۰ میلیون

۵۰ میلیون

۲۰۰ هزار تومان

۴۰۰ هزار تومان

۶۰۰ هزار تومان

۸۰۰ هزار تومان

۱ میلیون

۱.۵ میلیون

۲ میلیون

۳ میلیون

۴ میلیون

۶ میلیون

۸ میلیون

۱۰ میلیون

۱۵ میلیون

۲۰ میلیون

۲۵ میلیون

۳۰ میلیون

۴۰ میلیون

۵۰ میلیون

۵۰ میلیون به بالا

قیمت

حداقل قیمت

حداکثر قیمت

۰

۲۵۰ میلیون

۵۰۰ میلیون

۷۵۰ میلیون

۱ میلیارد

۱.۵ میلیارد

۲ میلیارد

۳ میلیارد

۵ میلیارد

۱۰ میلیارد

۲۰ میلیارد

۲۵۰ میلیون

۵۰۰ میلیون

۷۵۰ میلیون

۱ میلیارد

۱.۵ میلیارد

۲ میلیارد

۳ میلیارد

۵ میلیارد

۱۰ میلیارد

۲۰ میلیارد

۲۰ میلیارد به بالا

قیمت شبی

حداقل قیمت

حداکثر قیمت

۰

۱۰۰ هزار تومان

۱۵۰ هزار تومان

۲۰۰ هزار تومان

۳۰۰ هزار تومان

۴۰۰ هزار تومان

۵۰۰ هزار تومان

۷۵۰ هزار تومان

۱ میلیون

۱.۵ میلیون

۲ میلیون

۳ میلیون

۴ میلیون

۵ میلیون

۷ میلیون

۱۰۰ هزار تومان

۱۵۰ هزار تومان

۲۰۰ هزار تومان

۳۰۰ هزار تومان

۴۰۰ هزار تومان

۵۰۰ هزار تومان

۷۵۰ هزار تومان

۱ میلیون

۱.۵ میلیون

۲ میلیون

۳ میلیون

۴ میلیون

۵ میلیون

۷ میلیون

۷ میلیون به بالا

متراژ

حداقل متراژ

حداکثر متراژ

۰

۵۰ متر

۶۰ متر

۷۰ متر

۸۵ متر

۱۰۰ متر

۱۵۰ متر

۲۰۰ متر

۳۰۰ متر

۵۰۰ متر

۱۰۰۰ متر

۰

۵۰ متر

۶۰ متر

۷۰ متر

۸۵ متر

۱۰۰ متر

۱۵۰ متر

۲۰۰ متر

۳۰۰ متر

۵۰۰ متر

۱۰۰۰ متر

۱۰۰۰ متر به بالا

آپارتمان ۱۰۷ متری انتهای پردیس

آپارتمان ۱۰۷ متری انتهای پردیس

خرید و فروش آپارتمان در همدان ، همدان

قیمت کل: ۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

آپارتمان ۱۰۲ متری استادان

آپارتمان ۱۰۲ متری استادان

خرید و فروش آپارتمان در همدان ، همدان

قیمت کل: ۳۴,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۳۴,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰

آپارتمان ۱۰۵ متری مهدیه

آپارتمان ۱۰۵ متری مهدیه

خرید و فروش آپارتمان در همدان ، همدان

قیمت کل: ۲,۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۲,۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰

ویلایی کوچه ام ار ای

ویلایی کوچه ام ار ای

خرید و فروش زمین در همدان ، همدان

قیمت کل: ۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

زمین شهرک مدرس

زمین شهرک مدرس

خرید و فروش زمین در همدان ، همدان

قیمت کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

ویلایی طالقانی

ویلایی طالقانی

خرید و فروش خانه و ویلا در همدان ، زنگنه

قیمت کل: ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

ویلایی شکریه

ویلایی شکریه

خرید و فروش خانه و ویلا در همدان ، همدان

قیمت کل: ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

ویلایی شکریه

ویلایی شکریه

خرید و فروش خانه و ویلا در همدان ، همدان

قیمت کل: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

ویلایی استادان

ویلایی استادان

خرید و فروش خانه و ویلا در همدان ، زنگنه

قیمت کل: ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

مغازه شریعتی

مغازه شریعتی

رهن و اجاره اداری و تجاری در همدان ، همدان

مقدار رهن: ۰

مقدار اجاره: ۰

ویلایی استادان

ویلایی استادان

خرید و فروش خانه و ویلا در همدان ، همدان

قیمت کل: ۱۴

قیمت متری: ۱۴

اپارتمان بر رکنی

اپارتمان بر رکنی

خرید و فروش آپارتمان در همدان ، همدان

قیمت کل: ۰

قیمت متری: ۰

پیش فروش واحد ۱۵۰ متری واقع در فرهنگ

پیش فروش واحد ۱۵۰ متری واقع در فرهنگ

خرید و فروش آپارتمان در همدان ، همدان

قیمت کل: ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰

فروش واحدهای ۲۲۰ متری فوق العاده لاکچری استادان

فروش واحدهای ۲۲۰ متری فوق العاده لاکچری استادان

خرید و فروش آپارتمان در همدان ، همدان

قیمت کل: ۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۲ واحد ۱۵۲ متری واقع در چهارراه فرهگ

۱۲ واحد ۱۵۲ متری واقع در چهارراه فرهگ

خرید و فروش آپارتمان در همدان ، همدان

قیمت کل: ۳,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۳,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰

۳ واحد جهت فروش منطقه استادان ۱۴۰ متر

۳ واحد جهت فروش منطقه استادان ۱۴۰ متر

خرید و فروش آپارتمان در همدان ، همدان

قیمت کل: ۴,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۴,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰

آپارتمان ۱۰۵ متری طراوت شرقی

آپارتمان ۱۰۵ متری طراوت شرقی

خرید و فروش آپارتمان در همدان ، همدان

قیمت کل: ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

آپارتمان ۱۴۰ متری پردیس

آپارتمان ۱۴۰ متری پردیس

خرید و فروش آپارتمان در همدان ، همدان

قیمت کل: ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۱۵ متر ابتدای عباس دوران

۱۱۵ متر ابتدای عباس دوران

خرید و فروش آپارتمان در همدان ، همدان

قیمت کل: ۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰

آپارتمان ۷۰ متر خیابان فرهنگ

آپارتمان ۷۰ متر خیابان فرهنگ

خرید و فروش آپارتمان در همدان ، همدان

قیمت کل: ۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰