۰۸۱۹۱۰۱۱۰۱۴
شنبه ۲ بهمن ۱۴۰۰

با ما یک گام جلوتر باشید

ودیعه

حداقل ودیعه

حداکثر ودیعه

بدون ودیعه

۲۰ میلیون

۴۰ میلیون

۶۰ میلیون

۸۰ میلیون

۱۰۰ میلیون

۱۵۰ میلیون

۲۰۰ میلیون

۳۰۰ میلیون

۴۰۰ میلیون

۶۰۰ میلیون

۸۰۰ میلیون

۱ میلیارد

۲۰ میلیون

۴۰ میلیون

۶۰ میلیون

۸۰ میلیون

۱۰۰ میلیون

۱۵۰ میلیون

۲۰۰ میلیون

۳۰۰ میلیون

۴۰۰ میلیون

۶۰۰ میلیون

۸۰۰ میلیون

۱ میلیارد

۱ میلیارد به بالا

اجاره

حداقل اجاره

حداکثر اجاره

بدون اجاره

۲۰۰ هزار تومان

۴۰۰ هزار تومان

۶۰۰ هزار تومان

۸۰۰ هزار تومان

۱ میلیون

۱.۵ میلیون

۲ میلیون

۳ میلیون

۴ میلیون

۶ میلیون

۸ میلیون

۱۰ میلیون

۱۵ میلیون

۲۰ میلیون

۲۵ میلیون

۳۰ میلیون

۴۰ میلیون

۵۰ میلیون

۲۰۰ هزار تومان

۴۰۰ هزار تومان

۶۰۰ هزار تومان

۸۰۰ هزار تومان

۱ میلیون

۱.۵ میلیون

۲ میلیون

۳ میلیون

۴ میلیون

۶ میلیون

۸ میلیون

۱۰ میلیون

۱۵ میلیون

۲۰ میلیون

۲۵ میلیون

۳۰ میلیون

۴۰ میلیون

۵۰ میلیون

۵۰ میلیون به بالا

قیمت

حداقل قیمت

حداکثر قیمت

۰

۲۵۰ میلیون

۵۰۰ میلیون

۷۵۰ میلیون

۱ میلیارد

۱.۵ میلیارد

۲ میلیارد

۳ میلیارد

۵ میلیارد

۱۰ میلیارد

۲۰ میلیارد

۲۵۰ میلیون

۵۰۰ میلیون

۷۵۰ میلیون

۱ میلیارد

۱.۵ میلیارد

۲ میلیارد

۳ میلیارد

۵ میلیارد

۱۰ میلیارد

۲۰ میلیارد

۲۰ میلیارد به بالا

قیمت شبی

حداقل قیمت

حداکثر قیمت

۰

۱۰۰ هزار تومان

۱۵۰ هزار تومان

۲۰۰ هزار تومان

۳۰۰ هزار تومان

۴۰۰ هزار تومان

۵۰۰ هزار تومان

۷۵۰ هزار تومان

۱ میلیون

۱.۵ میلیون

۲ میلیون

۳ میلیون

۴ میلیون

۵ میلیون

۷ میلیون

۱۰۰ هزار تومان

۱۵۰ هزار تومان

۲۰۰ هزار تومان

۳۰۰ هزار تومان

۴۰۰ هزار تومان

۵۰۰ هزار تومان

۷۵۰ هزار تومان

۱ میلیون

۱.۵ میلیون

۲ میلیون

۳ میلیون

۴ میلیون

۵ میلیون

۷ میلیون

۷ میلیون به بالا

متراژ

حداقل متراژ

حداکثر متراژ

۰

۵۰ متر

۶۰ متر

۷۰ متر

۸۵ متر

۱۰۰ متر

۱۵۰ متر

۲۰۰ متر

۳۰۰ متر

۵۰۰ متر

۱۰۰۰ متر

۰

۵۰ متر

۶۰ متر

۷۰ متر

۸۵ متر

۱۰۰ متر

۱۵۰ متر

۲۰۰ متر

۳۰۰ متر

۵۰۰ متر

۱۰۰۰ متر

۱۰۰۰ متر به بالا

فروش اپارتمان ۱۰۵ متری  شکریه

فروش اپارتمان ۱۰۵ متری شکریه

خرید و فروش آپارتمان در همدان ، همدان

قیمت کل: ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

فروش واحد ۱۴۵ متری استادان

فروش واحد ۱۴۵ متری استادان

خرید و فروش آپارتمان در همدان ، زنگنه

قیمت کل: ۳,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۳,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰

اپارتمان ۶۴ متری هنرستان

اپارتمان ۶۴ متری هنرستان

خرید و فروش آپارتمان در همدان ، همدان

قیمت کل: ۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

اپارتمان ۱۳۱ متری پردیس

اپارتمان ۱۳۱ متری پردیس

خرید و فروش آپارتمان در همدان ، همدان

قیمت کل: ۳,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۳,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰

۹۵ متری محله حاجی

۹۵ متری محله حاجی

خرید و فروش آپارتمان در همدان ، همدان

قیمت کل: ۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

فروش واحد مسکونی اعتمادیه

فروش واحد مسکونی اعتمادیه

خرید و فروش آپارتمان در همدان ، همدان

قیمت کل: ۱,۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۱,۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰

اپارتمان پردیس

اپارتمان پردیس

خرید و فروش آپارتمان در همدان ، همدان

قیمت کل: ۰

قیمت متری: ۰

اپارتمان تک واحدی خرم رودی

اپارتمان تک واحدی خرم رودی

خرید و فروش خانه و ویلا در همدان ، همدان

قیمت کل: ۰

قیمت متری: ۰

اپارتمان فرهنگ

اپارتمان فرهنگ

خرید و فروش آپارتمان در همدان ، همدان

قیمت کل: ۲,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۲,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰

اپارتمان تختی

اپارتمان تختی

خرید و فروش آپارتمان در همدان ، همدان

قیمت کل: ۰

قیمت متری: ۰