۹۱۰۱۱۰۱۲-۱۴ ۰۸۱
جمعه ۲ مهر ۱۴۰۰

درباره ترکه بیشتر بدانید

ترکه در حقوق به چه معناست؟ “ترکه در لغت به معنی اموالی است که یک فرد پس از فوت خود به جا می‌گذارد” در اصلاح حقوقی ترکه به اموال و حقوقی گفته می‌شود که از متوفی باقی می‌ماند. ترکه باقی‌مانده مانند یک مال مشاع است و تمام وارثین دارای حق مالکیت هستند. به عبارت دیگر […]

قانون مالیاتی انبوه سازان در سال جدید

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن، پس از تصویب آیین نامه اجرایی ماده ۷۷ قانون مالیات های مستقیم در هیأت دولت، متن کامل این آیین نامه در ۱۴ ماده منتشر شد که بر مبنای آن برخی از ساختمان های نوساز که از تاریخ اول فروردین سال ۹۵  به بعد پروانه ساخت دریافت کرده اند در […]