۰۸۱۹۱۰۱۱۰۱۴
جمعه ۲۱ مرداد ۱۴۰۱

گروه فنی مهندسی

۱٫ اخذ مجوز پروانه ساخت

۲٫اخذ سند از ادارات ثبتی

۳٫انجام تمامی امور کمیسیون ماده ۵

۴٫اخذ مجوز پایان کار

۵٫مجوز باغات

۶٫اخذ صورتمجلس تفکیکی

۷٫ انجام کلیه امور نظام مهندسی

۸ . اقامه و طرح دعوی در مباحث ساختمان و زمین زیر نظر مشاورین حقوقی

توضیحات :

اخذ مجوز پروانه ساخت: (اخذ استعلامات شهرداری از ادارات_پرداخت عوارض نوسازی_طراحی پلان های معماری_سازه_برق_مکانیک_سبک سازی سازه های فولادی و بتنی_انجام کلیه روال سازمان نظام مهندسی اتش نشانی و بیمه تامین اجتماعی_ و کلیه روال اداری مربوط به اخذ پروانه ساخت از صفر تا صد  و تمدید پروانه ساختمانی و اخذ مجوز احداث طبقه فوقانی)

اخذ سند از ادارات ثبتی: (سند های تفکیکی واحد های نو ساز_سند باغات_سند زمین های مزروعی _افراز تفکیک تقسیم تجمیع و تبدیل سند های دفترچه ای به سند های تک برگی)

پایان کار: (انجام کلیه امور پایان کار از قبیل تهیه نقشه تک خطی_ تاییدیه استقرار خودرو ها_شرکت در کمیسیون ماده ۱۰۰_تاییدیه سازمان آتشنشانی ونظام مهندسی_ از قبیل هماهنگی مهندسان چهار گانه و بازرسین چهار گانه در جهت اخذ گزارشات مراحل اول و دوم معماری، سازه، برق و مکانیک)

انجام تمامی امور کمیسیون ماده ۵ : (مازاد ارتفاع_مازاد تراکم در سطح _تعقیر کاربری مسکونی به تجاری_زمین های مزروعی به مسکونی در صورت امکان و برسی فنی)

مجوز باغات  :(دیوار کشی باغات_چاه عمیق _فنس کشی_ خانه باغی_کانکس باغی_اخذامتیاز برق_تغییر کاربری)

اخذ تاییدیه نما از کمیسیون سیما و منظر شهری

انجام امورکمیسیون های ماده ۷۷ و قدمت ۵ و ۷ و ۱۲

ثبت مجری ذی الصلاح حقیقی و حقوقی _ زدن اتد جهت طرح پیشنهادی و ارایه به ارگان های مختلف . شناسنامه فنی ساختمان . اخذ استاندارد آسانسور . تاییدیه و طراحی لوله کشی گاز